Elektrisk vedlikehold

I dag fredag 30. april
Service Elektrikeren gjør noen utbedringer i Framohallen i dag.
På enkelte tidspunkt vil strømmen være borte i korte perioder.
Det vil bli gitt beskjed før hver strømkutt.
Arbeidet skal være ferdigstilt innen kl 16:00.

Tidsrom
-