Sommerstengning av Framohallen

Framohallen tar ferie for all aktivitet fredag 25. juni kl 24:00.
Åpning etter sommerferien blir mandag 16.august 2021.
Er det noen som har planer for oppstart av trening tidligere eller ønsker å leie klasserommet, ta kontakt med Lars Tennebekk, lars.tennebekk@framohallen.no eller 93801322.

Tidsrom
-